•   Niedziela, 3 lipca 2022
Tłumaczenia stron WWW

Specyfika procesu tłumaczenia stron www

Strona internetowa ma sens jedynie wówczas, gdy mówi językiem osób nią zainteresowanych. Nic więc dziwnego, że trudno o lepszy sposób na dotarcie do zagranicznych klientów niż jej tłumaczenie. Oczywiście, należy liczyć się z tym, że wykonanie go niestarannie może przynieść więcej strat niż korzyści. Osoby, które zastanawiają się nad przetłumaczeniem strony www, mogą robić to samodzielnie.

Wydaje się jednak, że znacznie lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalistów, z którymi dziś można skontaktować się nie tylko osobiście i telefonicznie, ale także… za pomocą Internetu. To właśnie druga z wymienionych opcji jest uważana za znacznie bardziej opłacalną, tłumaczenie stron www może bowiem być zadaniem, które wiąże się z wieloma trudnościami. Najpoważniejszą jest to, że tekst tłumaczenia jest często dłuższy niż oryginał, problematyczne może okazać się jednak również naruszenie przez tłumaczenie struktury strony oraz pomijanie jej niektórych elementów.

Tłumaczenie stron powinno być przy tym realizowane tak, aby nie doszło do pominięcia dobranych słów kluczowych, już gotowa strona powinna być bowiem pozycjonowana. Nic zatem dziwnego, że tylko postrzeganie tłumaczenia jako procesu kompleksowego, daje szansę na jego poprawne wykonanie. Jeszcze zanim profesjonalista przystąpi do tłumaczenia strony www, sprawdza ilość tekstu, który ma być przedmiotem przekładu. Na tym etapie zwykle dokonywana jest jego wycena. Jeszcze w trakcie tłumaczenia prowadzona jest zresztą wstępna kontrola tego, czy oryginalny wygląd strony www został zachowany. Jeśli istnieje taka potrzeba, do tekstu dopasowywane są również odpowiednie elementy graficzne.

Wersje językowe strony www

Strony internetowe zwykle tworzy się przy użyciu języka HTML, a tekst, który użytkownik może zobaczyć w oknie wyszukiwarki, w rzeczywistości jest po prostu tekstem wplecionym w kod HTML. Niekiedy oddzielenie go od kodów języka jest proste, bywa jednak i tak, że on sam zawiera ich całkiem sporo. Problem ten pojawia się przede wszystkim w odniesieniu do odsyłaczy oraz kodów formatowania. Tworzenie nowej wersji serwisu, która będzie skierowana do klienta zagranicznego, opiera się właśnie na tłumaczeniu strony www. Ogromne znaczenie ma przy tym nie tylko wybór tłumacza, ale również osoby, która będzie odpowiadała za kontrole przekładu. Niekiedy podczas tłumaczenia pojawiają się jednak również problemy o charakterze technicznym, może się więc okazać, że zakończenie procesu nie będzie możliwe bez wsparcia ze strony informatyka.

Oczywiście, choć to wiedza i talent tłumacza mają kluczowe znaczenie, wcale nie pozostaje on bez wsparcia. Te możliwe jest dzięki specjalistycznym narzędziom, których zadanie polega na wspomaganiu tłumaczenia. Korzystanie z nich jest sposobem na kontrolowanie poprawności i dokładności tłumaczenia. Wiele stron internetowych jest zbudowanych w oparciu o Wordpress. I one mogą być tłumaczone na języki obce, okazuje się przy tym, że cel ten można osiągnąć na przynajmniej kilka sposobów.

Zwykle mamy do czynienia z tłumaczeniem sformatowanych tekstów, wpisów lub stron, możliwe jest jednak również tłumaczenie kodu HTML oraz plików .PO, .POT i .MO. Tu nie ma mowy o rozwiązaniu, o którym można byłoby powiedzieć, że jest najlepsze bez względu na okoliczności. Jeszcze przed tłumaczeniem dobiera się je więc dopasowując zarówno do potrzeb, jak i sytuacji. Nie można zapominać o tym, że przy stronach www często wymagane jest nie tylko samo tłumaczenie, ale i lokalizacja, a więc dopasowanie przełożonych już treści do preferencji charakterystycznych dla ich czytelników.

Zobacz również