•   Sobota, 9 grudnia 2023
Tłumaczenia online

Jak uwarunkowania kulturowe wpływają na doświadczenia związane z L&D i e-learningiem

Czy nasze pochodzenie kulturowe ma wpływ na to, jak się uczymy, w co się angażujemy i jakie są nasze preferencje szkoleniowe? Badania mówią, że tak. Dowiedz się więcej tutaj.

Wszyscy uczymy się na różne sposoby. Niektórzy z nas czują się lepiej, ucząc się w dynamicznej grupie, podczas gdy inni wolą spokojną przestrzeń do myślenia. Jako jednostki, mamy różne preferencje i praktyki - ale jak dalece kultura odgrywa w tym rolę?

Badania wykazały, że nasze pochodzenie kulturowe ma wpływ na nasze preferencje dotyczące uczenia się. Dotyczy to zarówno sposobu, w jaki przetwarzamy informacje, jak i tego, w jaki sposób odnosimy się do innych w środowisku szkoleniowym. Rozpoznając te niuanse, można dostosować szkolenie w taki sposób, aby wielokulturowi uczestnicy osiągali jak najlepsze wyniki.

Poniżej przyjrzymy się wpływowi kultury na uczenie się oraz temu, w jaki sposób lepsza świadomość tendencji do uczenia się zależnych od kultury może zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję uczestników.

Jak preferowane style uczenia się różnią się w zależności od kultury

W najprostszej formie, styl uczenia się to indywidualny, naturalny i preferowany sposób, w jaki dana osoba konsumuje i traktuje informacje. Jeśli weźmiemy pod uwagę tendencje kulturowe podczas oceny stylów uczenia się, będziemy mogli stworzyć środowisko, które będzie pasowało do rozwiązywania problemów w różnych krajach i kulturach.

Jak więc określić te preferencje? Rozmowa z zespołem to świetny początek. Można również zapoznać się z wieloma badaniami. Na przykład, w Ameryce istnieje rozbieżność pomiędzy Amerykanami pochodzenia meksykańskiego a Amerykanami pochodzenia kaukaskiego.

Meksykańscy Amerykanie przypisują szczególną wartość osobistym relacjom i są bardziej wygodni w poznawaniu ogólników. Te cechy wskazują na preferowanie bliższych relacji z nauczycielami i docenianie szerszych koncepcji w przeciwieństwie do ziarnistych faktów i statystyk. W przeciwieństwie do nich, wielu obserwowanych Amerykanów rasy kaukaskiej ceni sobie niezależność, myślenie analityczne, obiektywizm i dokładność. W środowisku nauczania przekłada się to na ocenianie, testy i rywalizację.

Różnice kulturowe można również dostrzec w sposobie prezentacji materiału. Jedno z badań nad stylamiuczenia się wykazało, że Koreańczycy, Chińczycy i Filipińczycy preferują styl wizualny, podczas gdy Anglicy są najmniej wizualną kulturą, jeśli chodzi o uczenie się.

Dla globalnych organizacji z wielokulturowymi zespołami ważne jest, aby poznać i zrozumieć kulturowe cechy uczenia się, aby móc opracować najlepsze możliwe programy L&D.

Wpływ kultury na wirtualne uczenie się

Niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenia na żywo za pośrednictwem wideorozmowy, czy zdalne programy e-learningowe, wirtualne uczenie się stanowi dodatkowe wyzwanie, gdy szkoli się ludzi z różnych kultur.

W środowisku wirtualnym wiele rzeczy stanowi przeszkodę dla udanego szkolenia. Na przykład, uczący się nie zawsze może polegać na sygnałach niewerbalnych lub wskazówkach społecznych, które mogłyby lepiej kontekstualizować rozmowę odbywającą się w cztery oczy. Dla kultur, w których interakcja społeczna jest ważną częścią procesu uczenia się, może to być problematyczne. Podobnie, środowiska wirtualne nie zawsze oferują te same podstawowe narzędzia, co współpraca w cztery oczy. Brak tablic i obrazów może ograniczać tych, którzy wolą uczyć się za pomocą pomocy wizualnych.

Istnieje również nadrzędna kwestia różnic kulturowych i wynikającego z nich braku zaufania podczas szkoleń i nauki wirtualnej. Bez interakcji twarzą w twarz, osoby z różnych kultur mogą być mniej skłonne do wyrażania opinii lub zadawania pytań. Wirtualne uczenie się może być onieśmielającą przestrzenią, w której niektórzy uczniowie mogą być przyzwyczajeni do koncepcji niezależnego uczenia się, a inni mogą postrzegać nauczyciela jako autorytet. Dla tych drugich, posiadanie swobody w pracy indywidualnej bez dyscypliny czy wskazówek, może skutkować brakiem motywacji i skupienia.

Jak zespoły zajmujące się kształceniem i rozwojem (L&D) mogą dostosować programy, aby były bardziej efektywne w różnych kulturach?

Im więcej uwagi poświęcamy preferencjom różnych kultur w zakresie uczenia się, tym więcej możemy przeanalizować i wprowadzić trwałych zmian w programach L&D, aby zapewnić, że najlepiej spełniają one potrzeby wielokulturowego środowiska uczenia się.

Oto kilka praktycznych sposobów na osiągnięcie tego celu:

  • Stosowanie różnorodnych metod uczenia się - czy to wizualnych, opartych na działaniach, faktach czy poprzez dyskusje rówieśnicze. Jest to dobra praktyka dla każdego programu nauczania, ale dla tych, którzy chcą zwiększyć różnorodność kulturową, jest to konieczność.
  • Pełne lokalizowanie programów nauczania. Zamiast po prostu tłumaczyć programy nauczania na inne języki, należy zastanowić się, w jaki sposób można je w pełni zlokalizować. Zlokalizowany program nie tylko uwzględni odniesienia językowe i kulturowe, ale także dostosuje materiał do kultury, w której jest wykorzystywany.
  • Uzyskaj informacje zwrotne od lokalnych zespołów lub projektów pilotażowych. Kto może lepiej rozpoznać potencjalne wyzwania i korzyści w całej grupie globalnej niż Twoje własne zespoły wielokulturowe? Są one w stanie najlepiej doradzić Ci, jak skuteczny będzie program w ich regionie i jakie zmiany można wprowadzić.

Uczenie się jest najbardziej efektywne, gdy jest istotne i angażujące. Jest to o wiele łatwiejsze do osiągnięcia, jeśli treść jest dostosowana do odbiorców, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajdują. Aby dowiedzieć się więcej na temat skutecznego wdrażania lokalnych programów L&D, zapoznaj się z naszym poniższym przewodnikiem.

Więcej na: http://tlumaczymyangielski.pl  

Zobacz również