•   Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Tłumaczenia stron WWW

Jak wygląda tłumaczenie strony www na niemiecki?

Gdy mówimy o państwach uchodzących w Europie za potęgi gospodarcze, nie mamy wątpliwości, co do tego, że jednym z nich są Niemcy. To drugi co do wielkości rynek internetowy Europy i jedna z sił napędowych kontynentu. Dziś próba dotarcia do niemieckiego konsumenta lub czytelnika nie jest możliwa, jeśli zapomni się o lokalizacji stron internetowych.

Przecież aż 65 milionów użytkowników Internetu posługuje się mediami społecznościowymi, przegląda strony www, a przede wszystkim – decyduje się na zakupy online. Przy lokalizowaniu stron www na język niemiecki możemy liczyć się z pewnymi utrudnieniami. Te dają o sobie znać zwłaszcza w odniesieniu do sklepów www, nie można bowiem zapominać o wysokich niemieckich wymogach bezpieczeństwa odnoszących się do płatności online. Mimo trudności nie powinno się jednak ignorować możliwości, jakie otwierają się przed nami w ten sposób, trudno bowiem przeceniać znaczenie, jakie ma możliwość dotarcia do niemieckiego użytkownika końcowego. W Niemczech mieszka ponad 82 miliony osób. Co więcej, prawie osiemdziesiąt procent z nich deklaruje, że korzysta z Internetu. W praktyce oznacza to, że 65 milionów osób odwiedza strony www i to zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych.

Jeśli analizujemy dostępność do Internetu szerokopasmowego, Niemcy nadal muszą gonić czołówkę europejską, nie można jednak nie zauważyć tego, że straty nadrabiają relatywnie szybko. Dziś już ponad połowa mieszkańców tego państwa korzysta właśnie z Internetu kablowego lub szerokopasmowego. Co ważne, to właśnie niemiecki rynek telefonii komórkowej jest uważany za największy na kontynencie. Niemieccy internauci nie obawiają się też urządzeń mobilnych jako środka transakcji. Chętnie kupują w ten sposób bilety parkingowe, płacą za przejazd środkami komunikacji miejskiej i są otwarci na szereg innych propozycji. Sam język niemiecki jest językiem zachodnioeuropejskim, wykorzystywanym przez przynajmniej 120 milionów osób na całym świecie.

Tłumaczenie stron internetowych

Na co dzień mówią w nim zresztą nie tylko sami mieszkańcy Niemiec, ale także osoby mieszkające w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu, Liechtensteinie, a nawet w Tyrolu Południowym, który należy do Włoch. Tłumacząc stronę www na język niemiecki warto brać pod uwagę nie tylko zawiłości językowe. Wskazane jest także pamiętanie o pewnych specyficznych aspektach związanych z niemiecką kulturą. Tłumaczenie musi być dostosowane do niemieckich realiów, w innym wypadku bowiem sama strona www nie będzie budziła zaufania. Niemiecka kultura stawia przede wszystkim na niezależność i indywidualizm, choć kładzie też duży nacisk na oficjalne formy.

Lokalizacja strony na język niemiecki powinna zatem odwoływać się do wartości takich, jak siła, bogactwo materialne i sukces. Te ostatnie mogą być uwzględniane zresztą nie tylko w warstwie tekstowej, ale i graficznej. W niemieckiej kulturze zakupów duże znaczenie ma tendencja do unikania ryzyka, nie można więc liczyć na sukces, gdy zapomina się o znaczeniu przejrzystych narzędzi pozwalających na poruszanie się po stronie. Sam proces lokalizacji jest wieloetapowy. Pierwszym krokiem niezmiennie pozostaje jednak decyzja o tym, jaka strategia tłumaczenia strony zostanie zastosowana.

Dopiero potem może nastąpić analiza pliku źródłowego, rozpoczęcie realizacji projektu oraz szkolenie i zbieranie informacji na temat jego tematu. Po opracowaniu glosariusza można ruszyć ze wstępnym pozycjonowaniem, potem zaś warto dokonać oceny poprawności aspektów kulturowych. Na tym etapie następuje najpierw tłumaczenie, a potem również edycja i ewentualna korekta oraz lokalizacja grafiki i multimediów.

Zobacz również