•   Czwartek, 25 lipca 2024
Tłumaczenia specjalistyczne

Czy agenci lub dystrybutorzy powinni brać udział w tłumaczeniach literatury dotyczącej wyrobów medycznych?

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Producenci i eksporterzy wyrobów medycznych często zastanawiają się, w jaki sposób przedstawiciele handlowi lub dystrybutorzy powinni uczestniczyć w tłumaczeniach literatury dotyczącej wyrobów medycznych. Czy należy im powierzyć samodzielne wykonywanie tłumaczeń, zatwierdzanie tłumaczeń czy też zlecanie ich wykonania profesjonalnym lingwistom? Czy w związku z tym rynki lokalne powinny przejąć odpowiedzialność za tłumaczenia, czy też powinno to być zarządzane centralnie w centrali? Jak w przypadku każdej działalności eksportowej, nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te pytania. W naszym najnowszym blogu przyglądamy się zaangażowaniu lokalnych agentów i dystrybutorów w proces tłumaczenia z punktu widzenia analizy ryzyka i próbujemy zaproponować najlepsze sposoby działania.

Kontrola jakości

Dla każdego działu kontroli jakości, zgodności z przepisami i spraw regulacyjnych prędzej czy później pojawi się kwestia odpowiedzialności za tłumaczenia. Jest to często kwestia poboczna, ponieważ wiele firm, które przez lata prowadziły działalność w modelu sprzedaży niebezpośredniej, wyznacza agentów lub dystrybutorów do wykonywania tłumaczeń w poszczególnych krajach. Literatura wymagająca tłumaczenia może obejmować materiały marketingowe, opakowania i etykiety, a także dokumenty o dużej zawartości terminologii, takie jak dokumentacja techniczna czy instrukcje obsługi.

Lokalni agenci lub dystrybutorzy mogą być rodzimymi użytkownikami języka i posiadać pewną wiedzę branżową, jednak oczekiwania wobec nich, że będą w stanie wykonać tłumaczenie na profesjonalnym poziomie, mogą być dość wysokie. Jeśli w innych przypadkach lokalni przedstawiciele zdecydują się na skorzystanie z usług profesjonalnego lingwisty, producent najprawdopodobniej nie będzie miał wiedzy o jego kwalifikacjach i przydatności do wykonania zadania. Oba te podejścia budzą więc wątpliwości co do ogólnej jakości tłumaczeń.

Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo pacjenta jest na pierwszym miejscu, co jest oczywiste już na pierwszych etapach projektowania i testowania produktu. Zasada ta powinna obowiązywać także przy tworzeniu wszelkiej literatury towarzyszącej produktowi, w tym przy jej tłumaczeniu. Producent, którego produkt spowodował obrażenia u pacjenta z powodu błędu w tłumaczeniu instrukcji obsługi, będzie pociągnięty do odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy tłumaczenie zostało wykonane przez przedstawiciela/dystrybutora. Ryzyka tego nie uniknie nawet specjalistyczne ubezpieczenie.

Zarządzanie danymi

Wielu specjalistów ds. zapewnienia i oceny jakości w firmach produkujących wyroby medyczne łamie sobie głowę, gdy przychodzi do śledzenia wszystkich tłumaczeń wykonywanych na różnych rynkach w całym cyklu życia produktu.

Wyobraźmy sobie typowy scenariusz: cewnik wyprodukowany w Wielkiej Brytanii jest oznaczony znakiem CE i aktywnie sprzedawany przez dystrybutorów w 10 krajach UE. Przedstawiciele reprezentują brytyjskiego producenta na kilku lokalnych wystawach branży medycznej, rozdając lokalne materiały marketingowe, a także promują produkt na firmowej stronie internetowej. IFU zostały przetłumaczone i są dostępne w formie drukowanej w opakowaniu produktu oraz w formie plików PDF do pobrania w Internecie. Proces tłumaczenia wszystkich tych materiałów odbywa się na 10 różnych rynkach, przy czym stosowane procesy różnią się w zależności od dystrybutora lub agenta.

Pomijając kwestię kontroli jakości, jak brytyjscy producenci mogą śledzić całą tę literaturę rozprowadzaną pod ich marką? Jeśli tłumaczenia nie są zarządzane centralnie, wszelkie aktualizacje i poprawki będą najprawdopodobniej wprowadzane doraźnie na rynku i nie będą uwzględniane w całości. W związku z tym ucierpi na tym spójność. Jeśli w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się podobne produkty lub ich zaktualizowane wersje, czy nie byłoby korzystne, gdyby można było łatwo skorzystać z wcześniejszych treści, które są przechowywane w plikach? Scentralizowanie procesu tłumaczenia w renomowanym i zaufanym biurze tłumaczeń, które zajmuje się tłumaczeniami na wszystkie rynki, umożliwia bezpieczne przechowywanie tłumaczeń za pomocą oprogramowania pamięci tłumaczeniowej. Umożliwi to maksymalne dostosowanie i ponowne wykorzystanie treści, aby przyspieszyć czas wprowadzania nowego produktu na rynek, oraz utrzymanie terminologii zgodnej z żargonem firmowym przez cały czas.

Efektywność kosztowa

Kuszące może być zrzucenie odpowiedzialności za literaturę na lokalnych partnerów w zamian za ich wyłączną reprezentację na rynku. Ten pozornie opłacalny sposób wejścia na nowy rynek jest jednak tylko krótkoterminową oszczędnością. W dłuższej perspektywie może nie tylko zaszkodzić marce, ale także spowodować kosztowne procesy sądowe i ugody związane ze wspomnianymi wcześniej błędnymi tłumaczeniami. Ponadto treści nie są zarządzane w uporządkowany sposób, a redukcja kosztów i zwiększenie wydajności wynikające z zastosowania profesjonalnego oprogramowania pamięci tłumaczeniowej nie są wykorzystywane. Partner w postaci wyspecjalizowanego biura tłumaczeń sprawi, że w miarę tłumaczenia coraz większej ilości treści korzyści te będą z roku na rok coraz bardziej odczuwalne, co spowoduje wykładnicze obniżenie kosztów i odciążenie firmy od pierwotnych wydatków.

Gdzie więc agenci i dystrybutorzy mogą się naprawdę przydać?

Badania rynku, grupy fokusowe i opinie klientów

Ponieważ znajdują się najbliżej grupy docelowej, są w stanie zorganizować lokalne grupy fokusowe poprzedzające wprowadzenie nowego produktu na rynek. Otrzymują również cenne informacje zwrotne od klientów, które mogą przekazać Tobie, jako producentowi.

Weryfikacja na rynku

Podobnie jak w przypadku większości projektów tłumaczeniowych, bardzo przydatne jest zlecenie przedstawicielom handlowym i dystrybutorom w danym kraju weryfikowania i zatwierdzania tłumaczeń po ich wykonaniu przez profesjonalistów. Dzięki temu można uzyskać lokalne spostrzeżenia dotyczące znaczenia i adekwatności przetłumaczonych treści, aby zapewnić ich właściwy "smak" dla użytkowników końcowych. Zapewnia to również wykorzystanie terminologii specyficznej dla danej firmy, o której lingwiści lub zespół z Wielkiej Brytanii mogą początkowo nie wiedzieć. Dobre biuro tłumaczeń będzie wspierać ten proces i sprawi, że zbieranie recenzji i opinii rynkowych będzie łatwe i bezproblemowe.

Jeśli zamierzają Państwo wprowadzić produkt medyczny na nowy rynek zagraniczny i mają Państwo pytania dotyczące sposobu podejścia do wymogów tłumaczeniowych, prosimy o kontakt z członkiem naszego zespołu pod numerem telefonu + 44 (0) 1926 335 681 lub adresem e-mail info@comtectranslations.com.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Zobacz również