•   Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Tłumaczenia specjalistyczne

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Tłumaczenia BHP dla globalnej produkcji

Tłumaczenie treści związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga najwyższej wiedzy i doświadczenia. Konsekwencje niedokładnych lub mylących tłumaczeń są poważne; nie jest przesadą stwierdzenie, że błędne tłumaczenia mogą zagrażać życiu. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby ścisła kontrola jakości znajdowała się w centrum procesu tłumaczenia.

Tłumaczenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są często wymagane w przypadku treści instruktażowych przeznaczonych dla zagranicznych pracowników lub klientów. W przypadku wielu brytyjskich firm zatrudniających wielu pracowników, procedury bezpieczeństwa, etykiety ostrzegawcze oraz dokumenty BHP mogą nie być w pełni zrozumiałe dla całej załogi, jeśli nie zostaną przetłumaczone na odpowiednie języki. Oprócz tłumaczenia dokumentacji BHP, konieczne może być przetłumaczenie dodatkowych informacji o przepisach i regulacjach dotyczących środowiska pracy, które mogą różnić się od tych obowiązujących w krajach ojczystych pracowników.

Firmy działające na rynkach globalnych muszą zapewnić, że informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są dokładnie przetłumaczone i odpowiednio dostosowane do specyfiki każdego kraju. Często wymaga to wsparcia prawnego i wsparcia w zakresie zgodności, aby zapewnić, że treść odzwierciedla lokalne prawa i przepisy.

Proces tłumaczenia tych kluczowych informacji powinien obejmować następujące kluczowe etapy:

6 kroków do dokładnych i spójnych tłumaczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

  1. Przegląd treści źródłowych

Niezależnie od tego, czy jest to dokument, moduł szkoleniowy czy inny materiał dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, należy najpierw dokonać przeglądu treści, aby upewnić się, że materiały są gotowe do tłumaczenia. Czy wymagany jest wkład prawny lub dotyczący zgodności z przepisami, aby zapewnić, że treść jest zgodna z lokalnymi przepisami? Czy istnieją różnice w sposobie przekazywania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w języku docelowym?

  1. Opracowanie glosariuszy terminologicznych

Aby zapewnić dokładność i spójność, osoby kontaktowe na rynku mogą współpracować z zespołami tłumaczeniowymi w celu uzgodnienia zatwierdzonych tłumaczeń terminologii branżowej oraz dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdego języka docelowego. Tłumaczenia te powinny być zapisywane w glosariuszu terminologicznym i wykorzystywane przez zespół tłumaczeniowy. Im więcej tłumaczeń zostanie wykonanych, tym więcej glosariuszy będzie można opracować.

  1. Korzystaj wyłącznie z usług rodzimych lingwistów-ekspertów

Korzystaj wyłącznie z usług tłumaczy i weryfikatorów, dla których język ojczysty jest językiem ojczystym i którzy posiadają doświadczenie w tłumaczeniach z zakresu BHP oraz odpowiednią wiedzę branżową. Jest to specjalistyczna usługa tłumaczeniowa wymagająca doświadczonych lingwistów, którzy doskonale rozumieją, w jaki sposób przekazywać informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w języku docelowym.

  1. Wdrożenie ścisłej kontroli jakości

Twój dostawca usług tłumaczeniowych wdroży procesy zapewnienia jakości, aby zagwarantować, że tłumaczenia są wykonywane zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami. Oczekuj od nich certyfikatów ISO 9001:2015 i ISO 17100:2015, które Comtec posiada, ponieważ te standardy jakości zapewniają, że doskonałość tłumaczeń jest utrzymywana we wszystkich kluczowych procesach i procedurach.

  1. Maksymalne wykorzystanie technologii w celu zapewnienia dokładności i szybkości

Technologia tłumaczeniowa została opracowana w celu przyspieszenia procesu tłumaczenia oraz zapewnienia wysokiej jakości, dokładnych i spójnych tłumaczeń. W przypadku dużych ilości treści, takich jak zasady BHP i dokumenty szkoleniowe, szczególnie przydatne jest oprogramowanie pamięci tłumaczeniowej. W pamięciach tłumaczeniowych przechowywane są kluczowe terminy i zwroty w każdym języku docelowym. Nowe treści są analizowane pod kątem pamięci tłumaczeniowych w celu zidentyfikowania wcześniej przetłumaczonych zwrotów. Pozwala to skutecznie zmniejszyć liczbę słów i zwiększyć spójność tłumaczenia.

  1. Pełna weryfikacja na rynku

W proces tłumaczenia, zarówno na początku, jak i na końcu projektu, można również włączyć dodatkowe weryfikacje dokonywane przez ekspertów ds. prawa lub zgodności z przepisami w Państwa organizacji. Włączenie tego etapu do procesu tłumaczenia daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych i pomaga zapewnić zgodność przetłumaczonych treści z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej firmie.

 

Zobacz również