•   Sobota, 9 grudnia 2023
Tłumaczenia online

W świecie tłumaczeń

Będąc nową osobą w tym świecie tłumaczeń i tłumaczeń, a także jako specjalista ds. zasobów ludzkich uważam, że liczba osób, ról i zawodów, które współpracują i dążą w projekcie do osiągnięcia ostatecznego wspólnego celu: aby koncepcja lub idea była rozumiana przez wiele osób, na ile to możliwe.

Podążając za tą ideą i będąc blisko Międzynarodowego Dnia Tłumaczeń, chciałabym napisać ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywają lingwiści.

Nie ma konkretnych informacji na temat tego, kiedy ta działalność się rozpoczęła. Z pewnością ewoluowała ona wraz ze wzrostem liczby ludności rozprzestrzeniającej się na wsiach i koniecznością porozumiewania się ze sobą tysiące lat temu. Nawet w czasach imperium Azteków i Majów, które mimo iż tworzyły je różne plemiona z dobrze utrzymanymi i szanowanymi własnymi dialektami i religiami, te, które potrafiły zarządzać dwoma lub więcej z tych dialektów, były wysoko cenione i wykorzystywane jako pośrednicy w komunikacji centrum miasta z okolicznymi miastami.

Istnieje wiele danych historycznych na temat tłumaczeń, ale dla mnie najciekawsza jest rola, jaką przyjmuje osoba, która ma zamiar tłumaczyć. Tłumacz musi być w stanie nie tylko doskonale znać języki, których dotyczą, ale także kulturę, która je otacza. Staje się ogniwem łączącym różne kultury, przekazującym unikalny przekaz, który musi być rozumiany i interpretowany w ten sam sposób we wszystkich językach, do których będzie skierowany. W tym właśnie miejscu znajduje się wielkie wyzwanie stworzenia treści, która po przetworzeniu przez odbiorców nie zauważa, że jest tekstem przekształconym, ale że ma raczej cechy oryginału.

Dlatego między innymi uważam, że jest to dzieło bardzo ciekawe i bardziej złożone niż się powszechnie uważa. Tak więc nie chodzi tylko o to, by znać słowa w innym języku, ale także by wiedzieć, jak je dostosować, nie tracąc przy tym pojęcia, skąd pochodzą te słowa.

Zobacz również