•   Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Tłumaczenia specjalistyczne

JAK UZYSKAĆ FUNDUSZE NA REDAKCJĘ LUB TŁUMACZENIE MANUSKRYPTU NAUKOWEGO

Wysokiej jakości tłumaczenia akademickie i redakcja naukowa odgrywają istotną rolę w uczynieniu Twoich badań czytelnymi, wyczerpującymi i spójnymi, a także są niezbędne do upewnienia się, że Twoje stypendium spełnia wysokie standardy akademickiego przemysłu wydawniczego na całym świecie.

Ale jak wszystkie dobre rzeczy, najwyższej jakości usługi edytorskie i tłumaczeniowe wiążą się z kosztami. Nie powinno Cię to jednak zniechęcać do pisania, dopracowania i opublikowania swojej pracy. Różne agencje rządowe, granty i organizacje non-profit wspierające publikacje naukowe i literackie mogą pomóc Ci sfinansować akademickie usługi redakcji i korekty, których potrzebujesz.

Fundusze uniwersyteckie

Uniwersytety otrzymują fundusze na badania od rządu, organizacji non-profit i sektora prywatnego. Dowiedz się, czy Twój istniejący grant badawczy (zakładając, że go posiadasz) pokrywa już koszty redakcji i tłumaczenia. Jeśli nie, spróbuj negocjować z władzami badawczymi swojej uczelni. Być może będą one otwarte na wykorzystanie pieniędzy odłożonych na podróż na konferencję lub seminarium na usługi redakcyjne i tłumaczeniowe - w końcu publikowanie jest tak samo istotne dla rozwoju kariery, jak uczestnictwo w konferencjach, jeśli nie bardziej.

CZYTANIE

Crowdfunding

Platformy takie jak Kickstarter.com, Patreon, Indiegogo i GoFundMe pomogą Ci zebrać pieniądze od przyjaciół, rodziny i nieznajomych, aby pokryć koszty tłumaczenia i edycji Twojej pracy. Jasno przedstaw cel i znaczenie swoich badań, aby przekonać ludzi, że Twój projekt jest wart ich pieniędzy.

Przed rozpoczęciem kampanii na stronie crowdfundingowej warto odrobić pracę domową:

  • Czy dana platforma jest uznawana za legalne źródło finansowania w Twoim kraju?
  • Czy jest dostosowana do Twojego obszaru tematycznego?
  • Jaki procent prowizji jest pobierany przez stronę i jakie inne zasady są z tym związane?
  • Jak wiele projektów zostało pomyślnie sfinansowanych w przeszłości?

Granty i stypendia

Oprócz uniwersytetów, niektóre inne organizacje przyznają granty na opłacenie edycji i tłumaczenia.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

ERC z siedzibą w Brukseli jest powszechnie uznaną instytucją publiczną, która finansuje badania w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych i społecznych. Wspierając tylko najlepszych z najlepszych w dziedzinie badań, ERC daje pierwszeństwo jakości pomysłu, a nie konkretnemu obszarowi badań.

Fundusze są zazwyczaj przyznawane badaczom z państw członkowskich UE i "krajów stowarzyszonych", takich jak Turcja, Izrael i Armenia, ale mogą się o nie ubiegać naukowcy z całego świata, pod warunkiem, że badania są prowadzone w kraju uprawnionym.

Nawet jeśli nie uda Ci się zostać stypendystą ERBN, istnieją również możliwości dołączenia do projektu finansowanego przez ERBN, w tym poprzez umowy międzynarodowe z agencjami finansującymi i ministerstwami nauki w innych krajach, a także w ramach wizytujących stypendiów naukowych.

Dotacje na edycje naukowe i tłumaczenia przyznawane przez National Endowment for the Humanities

Założona w 1965 roku NEH jest amerykańską agencją rządową, która oferuje granty na badania w dziedzinie nauk humanistycznych. Scholarly Editions and Translations Grant finansuje edycje i tłumaczenia tekstów, które są obecnie niedostępne lub dostępne tylko w nieodpowiednich wydaniach lub transkrypcjach. Tematy objęte tym grantem to języki nowożytne i klasyczne, literatura, historia, filozofia i prawoznawstwo. Maksymalna oferowana kwota to 300 000 USD, a o dotację mogą ubiegać się zarówno indywidualni naukowcy, jak i organizacje.

Dotacje z Funduszu Translatorskiego PEN/HEIM

Założony w 2003 roku przez Michaela Henry'ego Heima i Pricillę Heim, PEN/Heim Translation Fund promuje publikację i recepcję przekładów literatury międzynarodowej na język angielski. PEN aktywnie wspiera młodych tłumaczy, pomaga im znaleźć wydawców dla najważniejszych międzynarodowych dzieł i sprawia, że niedostatecznie reprezentowani pisarze stają się bardziej znani anglojęzycznym czytelnikom.

Dzięki dodatkowemu wsparciu Amazon od 2009 roku, PEN/HEIM wsparło prawie 200 tłumaczeń z ponad 35 języków, w tym francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, chiński, japoński, ormiański, baskijski, estoński, perski, fińsko-szwedzki, litewski i mongolski. Wiele z tych książek zostało przyjętych do druku dzięki temu, że tłumacze otrzymali to prestiżowe stypendium.

Program grantowy Goethe-Institut

Goethe-Institut w USA, znana na całym świecie instytucja zajmująca się kulturą niemiecką, prowadzi trzy programy grantowe, których celem jest dofinansowanie projektów tłumaczeniowych z języka niemieckiego. Chociaż programy te są skierowane głównie do wydawców i nie zapewniają 100% kosztów publikacji i tłumaczenia, skontaktuj się z Goethe-Institut, aby uzyskać więcej informacji, jeśli uważasz, że Twoja praca może być objęta ich programem grantowym.

Mikrodotacje Tripwire na tłumaczenia

Inicjatywa Tripwire, czasopisma poetyckiego założonego w 1998 roku, skierowana jest do tłumaczy współczesnego pisarstwa eksperymentalnego. Dotacja w wysokości 200 dolarów przeznaczona jest na przekłady współczesnej prozy, wierszy, esejów lub wywiadów. Tłumacze powinni nadsyłać swoje propozycje wraz z próbkami prac do rozpatrzenia.

Wysiłek włożony w zdobycie funduszy na redakcję i tłumaczenie z pewnością się opłaci: przyciągnie szerszą publiczność dla Twojej pracy, ułatwi publikację i wyróżni Twoje badania na globalnym rynku. Jest to coś, czego każdy wymagający naukowiec nie może przegapić.

Więcej znajdziesz na: http://meriton.pl/

Zobacz również