•   Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Tłumaczenia specjalistyczne

Specyfika tłumaczeń specjalistycznych

Aby poprawnie wykonać tłumaczenie specjalistyczne, tłumacz musi mieć nie tylko umiejętności posługiwania się językiem obcym, ale także wiedzę z docelowej dziedziny. W przeciwnym razie ucierpieć może jakość tłumaczenia, szczególnie pod kątem merytorycznym. Tłumaczenia specjalistyczne można realizować jako zwykłe bądź przysięgłe. Istnieje kilka dziedzin, w których okazują się one niezbędne.

W jakich dziedzinach sporządza się tłumaczenia specjalistyczne?

Tłumaczenia specjalistyczne najczęściej dotyczą kwestii technicznych, ale tez medycyny czy prawa. Co dokładnie wymaga specjalistycznego podejścia w tych dziedzinach?

Tłumaczenia techniczne

O ile instrukcje obsługi popularnych urządzeń często są dostępne po polsku, lub obsługę można opanować bez zgłębiania szczegółów, o tyle w przypadku skomplikowanych maszyn nie jest już tak prosto. Bardzo często jedyną osiągalną wersją instrukcji obsługi jest wersja anglojęzyczna. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa potrzebują nierzadko polskich wersji instrukcji obsługi swoich urządzeń, by móc z nich w pełni korzystać. Takie napisane w bardzo specjalistycznym żargonie instrukcje można na szczęście przetłumaczyć. Techniczne tłumaczenia to także normy, certyfikaty, specyfikacje, dokumenty odbioru. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń medycznych, niektóre z tłumaczeń specjalistycznych w zakresie techniki wymagają formy przysięgłej.

Tłumaczenia medyczne

Aby przetłumaczyć prawidłowo artykuł naukowy z zakresu medycyny, trzeba mieć szeroką wiedzę dotyczącą samej dziedziny, której tekst dotyczy. Przełożenie go dosłownie na pewno się nie sprawdzi. Dużo osób potrzebuje też tłumaczeń dokumentacji medycznej lub zwolnień lekarskich. Powodem takiej potrzeby jest najczęściej chęć kontynuowania leczenia za granicą lub zagraniczny pracodawca. Niekiedy niezbędne okazują się tłumaczenia instrukcji obsługi skomplikowanych urządzeń medycznych. Niektóre dokumenty z zakresu medycyny wymagają tłumaczenia przysięgłego – to na przykład będące oficjalnym dokumentem zwolnienie z pracy.

Tłumaczenia medyczne

Inne jednak nie potrzebują takiego potwierdzenia prawnego – wystarczy dobry specjalista, który przełoży je w sposób merytorycznie poprawny i zrozumiały, jednak niekoniecznie musi być tłumaczem przysięgłym ze stosownymi uprawnieniami. Kto, oprócz prywatnych osób (najczęściej pacjentów) zleca tłumaczenia specjalistyczne w zakresie medycyny? To głównie szpitale, kliniki, doktoranci, studenci oraz prywatne gabinety. Dobrze wykonane tłumaczenie pozwala lekarzowi lub osobie odpowiedzialnej za obsługę maszyn medycznych uzupełnić swoją wiedzę o niezbędne, podane w obcym języku informacje.

Tłumaczenia prawnicze

W tym sektorze większość tłumaczeń ma już formę uwierzytelnioną (są to tłumaczenia przysięgłe). Tłumaczenia specjalistyczne z tego zakresu zmawiają zarówno firmy (ekspertyzy, uchwały, kontrakty) jak i osoby prywatne (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, zaświadczenia o niekaralności).

Tłumaczenia ekonomiczne oraz bankowe

Bardzo popularną dziedziną wymagającą tłumaczeń specjalistycznych jest także ekonomia. Z takich usług korzystają przede wszystkim biura rachunkowe. Raporty finansowe, zeznania podatkowe, PIT-y oraz biznesplany wymagają specjalnego podejścia, dlatego tłumaczeniem ich zajmują się głównie osoby po studiach ekonomicznych. Sektor finansowy to też tłumaczenia bankowe. Tutaj także forma dokumentu wymusza tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe. Wyciągi z kont, które trzeba przedstawić starając się o kredyt, mogą być tłumaczone zwyczajnie, z kolei umowa kredytowa zazwyczaj wymaga już formy przysięgłej.

Zobacz również