•   Czwartek, 25 lipca 2024
Tłumaczenia specjalistyczne

CZY TWOJA PRACA BADAWCZA MOŻE STAĆ SIĘ POPULARNA?

ndemika odbija się w każdej dziedzinie ludzkości, możemy spodziewać się zalewu badań naukowych, który będzie wymagał fachowej redakcji i tłumaczenia. Badania medyczne będą badać każdy aspekt, od specyficznych mutacji wirusa do szerokich nowych pojęć w dziedzinie epidemiologii. Sektor publiczny jest spychany do granic swoich możliwości, a analiza polityki różnych krajów będzie w porządku. W jaki sposób decydenci polityczni określą własną skuteczność i jak będą porównywali ją ze środkami innych rządów? Początkujący socjologowie i psychologowie weterani będą ubiegać się o granty badawcze, aby lepiej zrozumieć wzorce ludzkich zachowań w tym dramatycznym okresie. Dziedzina zoologii będzie poszukiwała prawdopodobnego sprawcy (może nietoperza, a może pangolina), a świat filozofii słusznie będzie domagał się serii odpowiedzi na ostateczne pytanie: Dlaczego? Dzienniki ekonomiczne będą chciały publikować prace: W jaki sposób i jak światowe trendy ekonomiczne zareagują na zatrzymanie produkcji?

Najnowsze trendy w dziedzinie badań i tłumaczeń

Wiele aspektów tego wydarzenia jest bezprecedensowych. Patrząc w najbliższą przyszłość, jasne jest, że wkrótce pojawi się kolejne bezprecedensowe zdarzenie. Cały świat akademicki spotka się z wieloma żądaniami, wnioskami o dotacje, zamówieniami i badaniami, po których nastąpi fala publikacji, w wielu dziedzinach i w wielu językach. Podążając tym szlakiem, jest również całkiem oczywiste, że w stosunkowo krótkim czasie pojawi się pilna potrzeba edycji i tłumaczenia na różne języki tych prac i artykułów naukowych związanych z koronaawirusem.

Nie zgubcie się w tłumaczeniu.

Być może zastanawiasz się w tym momencie nad tym, jak na Twoją konkretną dziedzinę badań wpłynie nowatorski koronaawirus i związane z nim spiralne wydarzenia roku 2020. Zdajecie sobie również sprawę, że wielu naukowców z całego świata będzie starało się opublikować swoje wyniki jak najszybciej. Zapewnienie, że zredagowany i przetłumaczony przez Państwa artykuł wyprzedzi krzywą jest niezbędne, a do osiągnięcia tego celu będziecie Państwo potrzebowali pomocy, czy to w postaci usług tłumaczenia naukowego, redagowania prac badawczych, czy tym podobnych.

Jak ALE może Ci pomóc

Tak jak w przypadku wszystkich akademickich projektów tłumaczeniowych i redakcyjnych, ważne jest, aby mieć pewność, że pracujesz z odpowiednim zespołem profesjonalnych ekspertów językowych. Oznacza to współpracę z tłumaczem nie tylko biegle posługującym się językami źródłowymi i docelowymi, ale również posiadającym wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie lub redaktorem o zaawansowanej znajomości tematu. Należy jednak podkreślić, że sama baza wiedzy językowej i specjalistycznej jest niewystarczająca. Klucz do przejścia z dobrego do wielkiego leży w czynniku ludzkim. W ALE, nasz wysoki poziom jakości i obsługi oraz pełne pasji poświęcenie naszych pracowników, stanowią istotne elementy, które pomogą Państwu osiągnąć sukces w publikacji Państwa artykułu badawczego.

Zobacz również