•   Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Tłumaczenia specjalistyczne

Przypadek enigmatycznego języka Navajo Tłumaczenie pisemne

Kilka miesięcy temu, Idea Translations stanęło przed dużym wyzwaniem, gdy klient potrzebował tłumaczyć dokumenty medyczne z języka angielskiego na Navajo, najbardziej popularny język rdzennych Amerykanów w USA.

Po kilku dniach wyczerpujących poszukiwań, tłumacz powiedział kierownikowi projektu, że praca nie może być wykonana. W trakcie tego procesu, Idea Translations zdała sobie sprawę, że język Navajo jest tylko tradycyjnym językiem mówionym, ma być przekazywany z pokolenia na pokolenie ustnie.

Językowi Navajo groziła kiedyś utrata osób mówiących, ale naród Navajo stworzył programy do nauczania tego języka w wielu ośrodkach edukacyjnych.

Rozwiązaniem, z którym zetknął się Idea Translations, było zapewnienie klientowi możliwości tłumaczenia ustnego.

Jedną z niezwykłych zdolności naszego zespołu jest umiejętność znajdowania rozwiązań, które wykraczają poza sam język, służymy społecznościom. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się na potrzebę skorzystania z usług tłumaczeniowych Navajo, weź pod uwagę te ciekawe fakty:

  1. To, co czyni język Navajo wyjątkowym, to obecność kilku niezwykłych spółgłosek, nieobecnych w języku angielskim.
  2. Aby stworzyć propozycję, Navajo używa następującej formuły: temat + przedmiot + czasownik
  3. Ich kultura implikuje silną więź między ludźmi a naturą, a w ich codziennym życiu pojawia się bogata symbolika.
  4. Słowo używane przez Navajo w odniesieniu do siebie samych to "Diné", co oznacza po prostu "ludzie". Nazywają oni swój język "Diné bizaad", co oznacza "język ludzi".
  5. Był on używany jako język kodowy podczas drugiej wojny światowej.

Istnieje wiele wyzwań kulturowych związanych z porozumiewaniem się w językach mówionych. Istnieje jednak potrzeba zapewnienia tym społecznościom znaczącego dostępu do języka, a to może być osiągnięte tylko poprzez zrozumienie i poszanowanie ich tradycji, takich jak znaczenie języka mówionego.

Zobacz również